Dimecres, 21 Febrer 2018 12:35

Taula de debat: rescatem l'AP7

Escrit per Joves pel Dret a Decidir - Marines

Des de Joves pel Dret a Decidir (JODaD) La Marina volem dirigir-nos a a les persones que com tots nosaltres patim les nefastes consequüeències de mantindre els peatges a l’AP-7.

I ens volem dirigir des de l’epicentre d’un dels trams on es concentren el major trams d’accidents de tota la N332, per que pensem que l’alliberament de l’AP-7 va meé s enllaè del factor econoè mic i arriba a posar enperill les nostres vides, ja que aquest tindria com a consequü eè ncia una disminucioé del traè nsit a La N332 i per tant un menor nombre d’accidents, ferits i morts a les carreteres que creuen els nostres pobles.

La JODaD volem tal i com han dit les administracions autonoè miques, en que al 2019 no s’afegiraè cap prorroga meés, peroè com podem comprovar, han hagut vaè ries prorrogues que ens fan dubtar de la paraula del principal gestor, el Govern Central.

El 21 de desembre de 1972 es concedíé la gestioé de l’AP7 a AUMAR. La concessioé , despreé s renovacions (UCD,PSOE i PP) acaba com al 2019, peroè l’empresa, vol seguir renovant-la per seguir guanyant diners a costa de les persones que vivim a zones poc i mal comunicades com la Marina. Aixoé dona resultat a unes carreteres altament ocupades i perilloses amb col·lapsaments quan passa per   nuclis urbans com Altea i Gata o altres punts de comarques veíünes com Oliva, Palmera o Bellreguard.

Es per aixoè que ara, 45 anys despreé s de la seua concessioé la nostra posicioé eés clara no anem a acceptar ningun tipus de peatge, siga del tipus que siga.

Joves pel Dret a Decidir seguim treballant per fer realitzat l’alliberament de l’AP7 i volem sentir la veu de les administracions locals implicades, eés per aixoè que el proper divendres 23 de Febrer a les 19:30h hem organitzat al Centre polivalent de Gata de Gorgos un Debat amb els Alcaldes: Basili Salort de El Verger, Magda Mengual de Gata, Abel Cardona de Benissa, Sergíé Ferrué s de Pedreguer i en representacioé de altres comarques veíünes, Alex Ruiz de Bellreguard. El debat estaraè moderat pel coordinador general de la Plataforma pel Dret a Decidir Antoni Infante.

ALLIBEREM AP7 ALLIBEREM ELS POBLES

Joves pel Dret a Decidir La Marina. 19 Febrer 2018