Dijous, 03 Octubre 2019 19:16

El país que volem - 9 octubre 2019

Escrit per Decidim!

En els últims anys, el poble valencià ha posat fi a la corrupció, l’autoritarisme i els governs antivalencians i, amb una unitat exemplar, ha plantat cara amb èxit a la minoria violenta que durant tants anys ha gaudit d’impunitat (i celebrem la seua expulsió del València CF). Hem aconseguit l’aprovació d’algunes lleis i iniciatives, malgrat els entrebancs del Govern de l’Es- tat, del TSJ i del Tribunal Constitucional, que ens han permès d’avançar en drets, llibertats i igualtat (com ara la recuperació de la ràdio i televisió valencianes, la creació de l’Oficina de Drets Lingüístics, el Consell Social de les Llengües, la Renda Valenciana d’Inclusió i avanços en l’àmbit legislatiu com ho són la Llei Valenciana de Cooperació i Desenvolupament Soste- nible, la Llei Valenciana per al Foment de la Responsabilitat Social, l’accés a l’atenció sanitària als immigrants sense papers i la no renovació de la privatització sanitària, la Llei de Serveis Socials Inclusius, l’Agència Antifrau o el Pla de Protecció del Litoral, per citar-ne alguns).

I, més important encara: hem guanyat en maduresa democràtica i consciència dels nostres drets i necessitats com a poble. Responem amb diàleg a la politització de la llengua, ni els intents de dividir-nos i d’enfrontar-nos com a poble amb eixa excusa. Ara, creix la consciència del fet que només una xicoteta part dels nostres impostos es queda ací: el Govern espanyol té l’obligació de garantir el finançament adequat per assegurar el funcionament d’uns serveis públics de qualitat i l’autogovern real i efectiu, el pagament del deute històric que té amb el poble valencià; així com blindar les inversions estatals en proporció a la nostra realitat de- mogràfica i les nostres necessitats per finalitzar, entre d’altres infraestructures i d’una vegada per totes, el corredor mediterrani, i garantir una mobilitat sostenible ambientalment i social. A més de derogar les mesures antisocials de governs anteriors, com ara la reforma laboral o la “llei mordassa”, i d’obrir una via de diàleg amb les institucions catalanes sobre la base del respecte a la voluntat democràtica del poble de Catalunya i l’exercici del seu dret a decidir, i a no judicialitzar la política.

Però és sobretot el Govern valencià el primer responsable de contribuir al progrés de la nostra societat, i al reconeixement de drets i a la garantia d’igualtat i benestar social. De la primera legislatura de l’Acord del Botànic resten molts compromisos per complir que esperem que siguen atesos en la segona legislatura, a més que esperem que aquesta siga la legislatura de la consolidació d’un projecte de País, el País Valencià que volem, amb perspectiva de futur i ambiciós amb les llibertats, la igualtat, la justícia social i l’equitat; la qual cosa passa, neces- sàriament, per un Consell de la Generalitat compromés amb el seu poble, amb poder de de-

cisió política lliure de tuteles i financerament autònom. Encara hi ha pendent l’aprovació de la competència lingüística per a l’accés a la funció pública, la fi de la censura de TV3, una Llei Valenciana d’Educació, una Llei d’Igualtat Lingüística, una veritable vertebració territorial, un nou model productiu sostenible, integrat al territori i amb projecció de futur, desenvolu- par l’atenció primària de salut, la reforma de la Llei Electoral suprimint la barrera del 5%... El nostre Consell Valencià té l’obligació de denunciar el deute il·legítim i el deute històric que hipotequen, a hores d’ara, el 25% del pressupost de la Generalitat i que, junt amb la situació d’espoliació fiscal, impedeixen la materialització de mesures bàsiques de protecció social com la RVI o les polítiques d’habitatge.

El 9 d’Octubre, commemoració de l’entrada del rei Jaume I a la ciutat de València i del naixe- ment del poble valencià, és una data per al balanç i sobretot per a la proposta positiva de futur. El País Valencià que volem és una invitació a tota la societat, sense exclusions de cap tipus, a garantir els drets laborals i socials, a construir una societat justa i solidària, on no hi haja cap tipus de discriminació (siga per raó de llengua, origen, cultura, sexe, religió o qualsevol altra), amb un model econòmic sostenible i de qualitat al servei de les necessitats de les persones, una resposta a l’emergència climàtica que amenaça el futur, i un autogovern eficient en el con- text d’un model territorial federal.

El País Valencià que volem es preocupa per la seua gent i és alhora terra d’acollida; fa del va- lencià element de consens i cohesió social, i respecta la diversitat i les identitats personals; aposta per una societat i unes institucions feministes i compromeses amb l’erradicació de la violència cap a les dones, per l’economia de valor afegit i al servei de la majoria, pels drets laborals i socials, i també per la cultura, entesa com un sector ampli, capaç de dinamitzar la nostra economia i també i fonamentalment com un sistema de valors i formació irrenuncia- ble. El País Valencià que volem sap que una societat moderna demana democràcia madura, compromís cívic i enfortiment de l’associacionisme, transparència i rendiment de comptes, diàleg i consens, acceptació de la diferència i la pluralitat, exigència de rigor i respecte, i dret a decidir. El País Valencià que volem es construeix teixint solidaritat entre totes les persones: així, ara és urgent atendre les afectades per les inundacions i pluges recents a les comarques del sud.

El País Valencià que volem és possible, i és una invitació il·lusionant a construir un futur com- partit. Deixem enrere l’ahir, perquè el demà aviat serà present.

9 d’Octubre de 2019, Comissió 9 d’Octubre

Formen la Comissió 9 d’Octubre

Associacions

Acció Cultural del País Valencià (ACPV), Associació Cívica Tirant lo Blanc, Bloc d’Estudiants Agermanats (BEA), Ca Revolta, Escola Valenciana, Plataforma pel Dret a Decidir (PDD), Pla- taforma per la Llengua, Societat Coral El Micalet

Sindicats

Comissions Obreres del País Valencià (CCOO-PV), Intersindical Valenciana

Partits

Compromís, Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV), Esquerra Unida del País Valen- cià (EUPV), Jovent Republicà, Podem