Imprimir aquesta pàgina
Dilluns, 05 Febrer 2018 20:12

Decidim una Universitat pública de qualitat i en valencià

Un cop més, hem tingut coneixement de l'intent de silenciar la nostra llengua en una universitat pública al País Valencià.

Dins de les classes del grup en valencià de l'assignatura de psiquiatria (4t curs de medicina) en la Universitat de València, el dia 1 de febrer de 2018, el professor va imposar la classe en castellà, en una agressió contra els drets lingüístics de l'alumnat. Segons la informació pública d'un alumne: "El profe comença la classe en castellà i jo alce la mà: "es podria donar la classe en valencià?" Resposta: "No" I ha continuat tan ample". Mostra una actitud d'inequívoca de menyspreu al valencià i de negació dels drets de l'alumnat de rebre les classes en la seua llengua.

Des de la PDaD volem expressar el rebuig a aquestes actituds dins del professorat, permeses pel part del rectorat i en moltes ocasions normalitzades per la comunitat universitària. Pensem que crear grups d'estudiants en valencià suposa una getificació i minorització de la nostra llengua però que en moments en què la defensa dels drets de les persones valencianoparlants i de la llengua mateixa es veuen atacades sistemàticament, no podem deixar d'exigir, com a condició mínima de responsabilitat del professorat universitari, que les classes dels grups en valencià siguen donades en valencià i que s'inicie una investigació disciplinària dels fets i no es torne a consentir la vexació dels drets de l'alumnat.

Finalitzàvem el 2017 denunciant la proposta del Consell Social i l'acceptació per part de l'UJI d'eliminar l'obligatorietat d'acreditar el valencià C1 (mitjà) per a poder graduar-se en qualsevol de les seues 32 carreres[1]. Ho denunciarem i ho seguim denunciant perquè considerem absolutament lògic que la graduació en les carreres universitàries estiga associada a demostrar un nivell mitjà en les llengües el territori en què es cursen els estudis.

Enfront dels atacs sistemàtics a la nostra llengua reivindiquem les universitats públiques del País Valencià com a espais populars de creació i recreació d'idees, que realitzen una funció social i científica de transformació i referencialitat a escala mundial, on prime la participació activa de l'alumnat com a protagonistes dels processos d'aprenentatge i investigació i on poder expressar-nos en la llengua pròpia del nostre poble sense ser menyspreats i assenyalats. Emplacem a la comunitat universitària i a tota la societat valenciana a defensar un model universitari de qualitat, inclusiu, creatiu, crític i en valencià.

 

[1] http://www.peldretadecidir.cat/index.php/item/861-decidim-rebutja-rotundament-la-proposta-del-consell-social-a-l-uji

Articles relacionats (per etiqueta)