Dimarts, 17 Març 2020 12:36

Els territoris i la política importen. Control del 2019-nCoV i declaració de l'estat d'alarma

Escrit per Marea Blanca País Valencià Comarques del Sud
Els territoris i la política importen. Control del 2019-nCoV i declaració de l'estat d'alarma | De JulenBengoitia - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87915856 Els territoris i la política importen. Control del 2019-nCoV i declaració de l'estat d'alarma | De JulenBengoitia - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87915856

(actualització del comunicat MB de 28 de febrer de 2020)

1. A 15 de març, al País Valencià la taxa acumulada de persones infectades per 100 mil habitants és de 8,2, la meitat que la de la resta de l'estat. La seua taxa de mortalitat relacionada amb la infecció pel coranovirus 2019-nCoV és de l'1,2%, major que a Alemanya (0,2%) però inferior a la resta de l'estat (3,9%) i del mon (3,8%) /1. Aquestes taxes de mortalitat són superiors a les conegudes de la grip, però l'evidència en què es basa és limitada perquè no se sap ben bé el nombre real de persones infectades, en part perquè no s’han pres mesures proactives de detecció. Es tracta d'una epidèmia sense vacunes ni immunitat desenvolupada. També a diferència de la grip, encara no se sap de la seua evolució. Pot desapareixer o fer-se endèmica, i ací, la mutació del virus importa. A la Xina les persones infectades s'acumularen de forma exponencial durant els primers 20 dies, i després es desvien del creiximent exponencial. Amb les dades de les comarques del sud del País els casos declarats indiquen que estem en la primera fase exponencial (amb 41 casos positius de 727 avaluacions, a data de 12 de març).

2. En l'actualitat, el País Valencià encara el control de l'epidèmia del coronavirus i l'assitència a les seues conseqüències greus en persones d'alt risc. També encara els efectes de la declaració de l'estat d'alarma feta pel govern de l'estat espanyol. En justificar l'estat d'alarma, Sanchez ha transmés la idea que els territoris i la política no importen per al control del 2019-nCoV.

3. Al País Valencià encara continuem amb una mancança de controls que permetan la identificació de part de les persones que poden propagar el 2019-nCoV. Això és així perquè la Generalitat no compta amb la capacitat per al control de ports, carreteres, trens i aeroports. Sense aquest control les persones que venen de zones de risc (Itàlia, Madrid, Igualada, Xina i d'altres) no poden ser identificades com a portadores. Cal recordar que aquest virus dóna lloc a persones que són portadores però sense símptomes o amb símptomes molt lleus d'infecció que no requeriran d'assistència sanitària i que propagaran l'epidèmia.

Sense un control proactiu "a peu de carrer", mesures col·lectives, com l'aïllament a casa o el tancament de fronteres, poden veure's menguades de forma significativa en la seua efectivitat per al control. Aquest control proactiu podria explicar que Corea del Sud, amb milers de casos, té una taxa de mortalitat del 0,9%, una mortalitat 4 vegades inferior a la de la mitjana mundial.

El control proactiu a nivell individual i col·lectiu és molt important per a disminuir la quantitat de persones activament infectades que podrien requerir de l'ús d'una Unitat de Cures Intensives, i prevenir així un desbordament de les capacitats d'atenció hospitalària.

4. Hi ha indicis que la mortalitat pel coronavirus pot variar entre territoris i països en funció de la identificació precoç i dels mitjans sanitaris /2. Els territoris i la política, contra el que diu el president Sanchez, sí importen.

5. Al País Valencià, s'ha conegut que la Consellleria de Sanitat ha seguit les ordres del Ministeri de Sanitat i, per contra, no s'ha conegut que l'epidèmia haja suposat una elaboració col·laborativa dels nostres científics i sanitaris en epidemiologia, control epidèmic, salut pública i atenció primària. Com a ciutadania ens falta aquesta informació pròpia. I cal recordar que les retallades sanitàries sobre l'atenció primària, salut pública i epidemiologia es mantenen. Els territoris i la política sí importen.

6. No està fora de tot dubte que l'estat d'alarma puga ser, per sí mateix, un mecanisme eficaç de control /3. L'aïllament sembla ser efectiu, de moment, a la Xina, però no a l'Iran o Itàlia /4 ni en altres epidèmies. A l'estat espanyol cal prendre mesures selectives de control de zones, com ara Madrid (amb el 46% dels casos i el 74% de les persones mortes de l'estat) o Igualada, com es va fer a Wuhan i a Milà, alhora que s'apliquen mesures d'identificació de la possible entrada de portadors al nostre País per a la qual cosa s'ha de transferir el poder de control sobre les vies i mitjans de transport a la Generalitat. Els territoris i la política sí importen.

7. La seguretat cal que vinga de mesures de control real i aquestes són la responsabilitat de la Conselleria de Sanitat i de la Generalitat Valenciana malgrat les seues greus limitacions pressupostàries i legals. Només ens serà útil l'enfortiment dels nostres serveis preventius científics, de salut pública, d'atenció primària i comunitària.

8. Si bé l'estat d'alarma tindrà conseqüències positives disminuïnt els morts per accidents de tràfic, també les en tindrà, de negatives, sobre l'ocupació, sobre la pobresa dels ja pobres, i això tindrà conseqüències negatives sobre la salut d'aquests grups ja vulnerables de la població. A més, cal tenir en compte les consequències negatives de caràcter polític (major autoritarisme i pèrdua de capacitats dels governs autonòmics) i de pèrdua de drets socials i laborals amb efectes negatius sobre la salut. Cal qüestionar també si les emocions de por i vulnerabilitat que es poden derivar de l’estat d’alarma, són el més adequat per afrontar la situació actual.

9. Animem la Generalitat Valenciana a posar-se al capdavant dels esforços preventius amb els nostres tècnics, científics i sanitaris, derogar les retallades a l'atenció primària i salut pública, posar els serveis sanitaris privats a funcionar al seu servei i reclamar el fí de l'infrafinançament, la supeditació al pagament del deute i l'espoli fiscal, tots tres factors vinculats a les dificultats de finançament del nostres serveis de salut, i que els situen a la cua dels serveis de l'estat espanyol. Animem la Generalitat Valenciana a deixar d'estar subordinada al Ministeri de Sanitat i passar a coordinar-se produint protecció i coneiximent de forma pròpia. Els territoris i la política sí importen.

10. Animem l'esperit de solidaritat i d'ajuda mutua de la ciutadania per a organitzar-se i ajudar a persones ancianes que viuen tot soles, en pisos sense ascensors o a persones vulnerables en la seua salut.

16 de març de 2020

Notes:

1. Dades del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Actualización nº 45. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19), 15/3/2020. Al País Valencià hi han 409 casos confirmats (el 5,3% dels casos de l'estat) i 5 persones mortes (l'1,7% de les persones mortes de l'estat).

2. Yunpeng Ji, Zhongren Ma, Maikel P Peppelenbosch, Qiuwei Pan. Potential association between COVID-19 mortality and healthcare resource availability. Lancet, published online February 25, 2020; https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30068-1.

3. Editorial. COVID-19, a pandemic or not? Lancet Infect Dis, Published Online March 13, 2020

4. Andrea Remuzzi, Giuseppe Remuzz. COVID-19 and Italy: what next? Lancet, published online March 12, 2020.

Joomla templates by a4joomla